OZN

Setul foto Călin N. Turcu. În ziua de 1 decembrie 1972, Călin N. Turcu face un set de poze pe locul ”aterizării” de la Valea Plopului (Punctul ”La Odaie”), considerate ”destul de clare, de o calitate mulţumitoare”. Datorită unor formulări evazive, dar mai ales unor neînțelegeri flagrante, ufologii au considerat aceste fotografii pierdute.

Le prezentăm acum și aici, în urma scanării Dosarului Valea Plopului, din Arhiva Documentară Călin N. Turcu, aflată în custodia ASFAN – România. Sunt 26 de cadre, din care 22 sunt însoțite de descrierile olografe ale celui care le-a realizat:

 

 

Referențierea Galeriei: 01. Vineri 1.XII.1972 – 7:40 h. Fotografie luată dinspre nord asupra locului de aterizare. Se văd mușuroiul și orificiul central. În amonte (stânga) se vede solul puternic răscolit. Cu X mărul aflat la 5.50 m. de orificiul central; 02. Vineri 1.XII.1972 – aprox. 7:40-7:45 h. Foto dispre vest spre locul aterizării. Mușuroiul orificiului central și cele trei urme de tălpi. Cu X mărul cel mai apropiat de locul orificiului central (5 m.) Se vede pământul răscolit în jurul săgeții îndreptate în sus; 03. Vineri 1.XII.1972 – aprox. 7:40-7:45 h. Fotografie luată dinspre sud asupra locului aterizării. Săgeata indică locul unde se află orificiul central. În partea dreaptă se văd adânciturile mai puternice lăsate de cele două ”picioare” înspre partea de deal; 04. Vineri 1.XII.1972 – aprox. 7:40-7:50 h. Fotografie luată dinspre est asupra locului aterizării. Săgeata indică locul unde se află orificiul central. Cu X este notat locul unde se află un cocean cu știuletele de porumb rămas pe el. Acesta a fost culcat și aproape îngropat de un suflu puternic; 05. Vineri 1.XII.1972 – aprox. 7:40-7:50 h. Mușuroiul și orificiul central. Liniuțele de pe marginea fotografiei arată cele 3 direcții ale șanțurilor ce pleacă de la centru. În stânga, urma de șanț care a rămas foarte reliefată fiind și cea mai adâncă (spre deal); 06. Vineri 1.XII.1972 – aprox. 7:45-7:50 h. Mușuroiul și orificiul central de la o distanță de 50 cm. Se văd granule de pământ galben care în acest loc se află la o adâncime de 0.30-0.40 m. de la suprafață; 07. Vineri 1.XII.1972 – aprox. 7:45-7:50 h. Între cele două săgeți urma de șanț (50-55 cm.) foarte bine reliefată în adâncime; 08. Vineri 1.XII.1972 – aprox. 7:45-7:55 h. Se vede foarte clar cum solul a fost puternic răscolit înspre deal cu tendința de a aduce la orizontală întreaga suprafață de aterizare; 09. Vineri 1.XII.1972 – aprox. 7:45-7:55 h. Fotografie luată pentru a reliefa culoarea mai deschisă a pământului de pe mușuroi (dreapta jos) și din locul mai răscolit. Săgețile indică șanțul mai reliefat. În jur cernozoium; 10. Vineri 1.XII.1972 – aprox. 7:50-8:00 h. Din alt unghi, o nouă fotografie asupra părții mai adâncite din teren. Se vede clar dispariția cu desăvârșire a cuiburilor de porumb aflate aici la data aterizării; 11. Vineri 1.XII.1972 – aprox. 7:50-8:00 h. Intenție asemănătoare fotografiei nr. 10, însă dintr-un unghi opus. Săgețile arată locul unde se află orificiul central. Pt. X vezi mai clar Foto 12; 12. Vineri 1.XII.1972 – aprox. 7:50-8:00 h. Aceasta este tulpina de porumb cu știuleți pe ea care a fost culcată și îngropată în pământ în urma unei forțe puternice. Spre stânga, rădăcina; 13. Vineri 1.XII.1972 – aprox. 8:00 h. Notat cu X locul unde se afla Vasile Cărăbuș în timpul observației. Săgeata – locul de unde răsare soarele. Se observă înclinația terenului; 14. Vineri 1.XII.1972 – aprox. 8:00 h. Între cele două liniuțe se vede foarte clar porțiunea de șanț care s-a păstrat în adâncime. Vezi și Foto 15; 15. Vineri 1.XII.1972 – aprox. 8:00 h. În prim plan porțiunea de șanț mai adâncă pe o lungime de circa 50-55 cm. Fotografiat dinspre N-NE; 16. Vineri 1.XII.1972 – aprox. 8:00 h. Din nou mușuroiul și orificiul central. Îndreptat către în sus. Porțiunea de șanț mai adâncită; 17. Vineri 1.XII.1972 – aprox. 8:00 h. Fotografie luată asupra șanțului ce se îndreaptă spre S.E. Cu X este notat coceanul de porumb (vezi și Foto 12); 18. Vineri 1.XII.1972 – aprox. 8:00-8.05 h. Fotografie luată de la locul aterizării asupra văii ce se întinde spre S-SE. Cu X este notat locul pe unde trece șoseaua (din care se vede o porțiune); 19. Vineri 1.XII.1972 – aprox. 8:00-8.10 h. Fotografie luată înspre vest de la locul aterizării. Colinele acestea însoțesc valea pe care se află satul Valea Plopului din imediata apropiere a locului aterizării; 20. Vineri 1.XII.1972 – aprox. 8:00-8.10 h. Fotografia este luată de la o distanță de cca. 50 m. de locul aterizării de pe colina care desparte întreaga vale în două părți. Altitudine 520 m. Vezi și Foto 21. Punctul ”Vârf”; 21. Vineri 1.XII.1972 – aprox. 8:00-8.10 h. Vedere spre N-NE asupra văii. Cu X este arătată întinderea satului Valea Plopului. Săgeata indică locul aproximativ unde se află comuna Starchiojd (6-7 km): Punctul ”Vârf”; 22. Vineri 1.XII.1972 – aprox. 8.10 h. Din același loc ca și Foto 20 și 21 dar în direcție diametral opusă. Pomul cu pungă de plastic este cel mai apropiat (5 m.) de locul aterizării.

 

 

 

 

 

 • Post-scriptum la Cazul OZN Valea Plopului (I)
  by
  Buletinul Cercului Științific OZN (1973). În Fondul Documentar Cantemir Rișcuția, aflat în custodia ASFAN-România se...
 • Post-scriptum la Cazul OZN Valea Plopului (II)
  by
  Setul foto Călin N. Turcu. În ziua de 1 decembrie 1972, Călin N. Turcu face...
 • Post-scriptum la Cazul OZN Valea Plopului (III)
  by
  Schițe de dispunere în teren. Miercuri, 29 noiembrie 1972, Călin N. Turcu face o primă...
 • Post-scriptum la Cazul OZN Valea Plopului (IV)
  by
  Setul foto Dan Mihăilescu. Al doilea set de fotografii de la locul ”aterizării” de la...
 • Post-scriptum la Cazul OZN Valea Plopului (V)
  by
  Schițele unei ”aterizări”. Deocamdată, le publicăm așa cum le-am găsit în ”Dosarul Valea Plopului” (Arhiva...
 • Post-scriptum la Cazul OZN Valea Plopului (VI)
  by
  Mărturia lui Vasile Cărăbuș. Vasile Cărăbuș a fost principalul martor ocular al incidentului OZN de...
 • Post-scriptum la Cazul OZN Valea Plopului (VII)
  by
  ”Quo vadis, homo?” (coloana sonoră). Pe urmele ”aterizării” OZN de la Valea Plopului, Emilian Urse...
 • Post-scriptum la Cazul OZN Valea Plopului (VIII)
  by
  Radioactivitate. La Valea Plopului, ca în mai toată acea regiune prahoveană, există un fond de...
 • Post-scriptum la Cazul OZN Valea Plopului (IX)
  by
  UPDATE Episoadele precedente ale serialului au fost refăcute, actualizate și renumerotate. Mai jos, un nou...
 • Post-scriptum la Cazul OZN Valea Plopului (XII)
  by
  Prima lor anchetă* OZN. O noapte1 a lunii septembrie 1972. Sat Valea Plopului, comuna Posești,...