Tăblițele ”de la Sinaia”

Punctul de plecare a constat în nevoia de a încadra, temporal și ca funcție deținută, poziția lui D. Arghir în cadrul Întreprinderilor Costinescu din Sinaia și de a înlătura confuzia dintre acesta și  Em. Arghiriadi (persoane diferite, în ciuda apropierii de nume). În ansamblu, este utilă de remarcat lipsa de rigoare și consecvență – ilustrată de felurite variații ale numelor unei aceleași persoane – întâlnită chiar și într-o publicație legală de acest calibru. De exemplu, D. Arghir apare ca Dimitrie, dar și ca Dumitru.

Din grupaj reiese că D. Arghir a avut în perioada 1924-1926 o putere de decizie și influență limitată, care s-a consolidat în timp, astfel încât începând din 1926, din funcția de director, are ”puteri depline… asupra operațiunilor societății din Sinaia” cel puțin până în 1944. Situația este evidențiată și de prezența soției sale Adina D. Arghir, ca scrutător la ședințele AG (Adunării Generale). Ultima parte a materialului necesită adăugiri; deocamdată nu am reușit să determinăm dacă D. Arghir a fost director până la naționalizare sau dacă decedase între timp. Data și locul decesului lipsesc.

Prezența unui membru al familiei Romalo – Al. A. Romalo – în CA (Consiliul de Administrație) poate da naștere la speculații, deși semnificația ei este în realitate minoră.

Deși mulți ignoră valoarea informativă a MO (Monitorul Oficial al României), considerându-l o publicație formală, birocratică și pur administrativă, situația stă cu totul altfel:

 

⦁ PV CA/24.05.1913 – Procură dată de Emil Costinescu, Președinte CA. Se acordă puteri depline lui A.G. Alexandrini de a reprezenta operațiunile fabricilor din Sinaia. (MO 45/31.05-13.06.1913, supliment, pg. 2032-3)

⦁ PV10 AG/9.05.1924. Președinte de ședință: Radu E. Costinescu; secretar: Em. Arghiriadi. PV31 CA/9.05.1924. Președinte CA  este ales dr. Ion E. Costinescu. Administrator delegat: Nicolae Em. Cotinescu. Consilier: Radu E. Costinescu. Director: Em. Arghiriadi (trimitere la MO 45/1913). În lipsă, corespondența curentă din Sinaia să fie rezolvată și semnată de D. Arghir și alții. (MO 130/19.06.1924, pg. 6749)

⦁ PV11 AG/29.05.1925. Președinte de ședință și CA: dr. Ion E. Costinescu. Scrutător1: Adina Em. Costinescu. Membru al Consiliuilui: Radu Em. Costinescu. (MO 144/4.07.1925, pg. 8005)

⦁ PV34 CA/29.05.1925. Președinte: dr. Ioan E. Costinescu. Administrator delegat: Nicolae Em. Cotinescu. Lui Em. Arghiriade i se reconfirmă în funcția de director la Sinaia. Poate contrasemna (este nevoie de două semnături locale) și D. Arghir. (MO 144/4.07.1925, pg. 8005)

⦁ PV40 CA/7.12.1926. I se acordă puteri depline lui Dim. Arghir asupra operațiunilor societății din Sinaia. (MO 282/17.12.1926, pg. 19311)

⦁ PV AG/7.12.1926. Președinte de ședință și CA: dr. Ion E. Costinescu. Scrutător: Adina Em. Costinescu. (MO 282/17.12.1926, pg. 19311)

⦁ PV15 AG/6.04.1928 Președinte de ședință și CA: dr. Ion E. Costinescu. Scrutător: Adina (E)M. Costinescu. Censori: Al. Al. Romalo. (MO 85/13.04.1928, pg. 5187)

⦁ PV46 CA/6.04.1928. Președinte: dr. Ioan E. Costinescu. Administrator delegat: Nicolae Em. Cotinescu. Director: Dimitrie Arghir. (MO 85/13.04.1928, pg. 5187)

⦁ PV20 AG/ 5.05.1933. Președinte de ședință și CA: dr. Ion E. Costinescu. Scrutător: Adina Em. Costinescu și Adina D. Arghir. Cenzor supleant: Al. Al. Romalo. (MO P.II 111/17.05.1933, pg. 3845)

⦁ PV64 CA/5.05.1933. Președinte CA: dr. Ion E. Costinescu. Administrator delegat: Nicolae Em. Cotinescu. Director: Dimitrie Arghir. (MO P.II 111/17.05.1933, pg. 3845)

⦁ PV28 AG/21.04.1939. Președinte de ședință și CA: dr. Ion E. Costinescu. Scrutător: Adina D. Arghir. Cenzor-supleant: Al. A. Romalo. (MO 108/12.05.1939, pg. 4460-1)

⦁ PV84 CA/21.04.1939. Președinte: dr. Ioan E. Costinescu. Administrator delegat: Nicolae Em. Cotinescu. Director: Dimitrie Arghir. Apare între asociați și Emil E. Costinescu. (MO 108/12.05.1939, pg. 4460-1)

⦁ AG al Arhimedes SA, Fabrică de obiecte metalice (28.04.1939). D. Arghir, președintele adunării și lichidatorul societății. O parte din active sunt cumpărate de Întreprinderile Emil Costinescu. (MO 162/17.07.1939, pg. 6802-3)

⦁ PV38 AG/2.07.1944. Președintele consiliului de administrație: Nicolae Em. Cotinescu. Apare menționat și un dr. Ion Costinescu. (MO P.II 179/3.08.1944, pg. 4431)

⦁ PV104 CA/2.07.1944. Apare menționat și un Emil Em. Costinescu. Lui Dumitru Arghir i se reconfirmă mandatul de director al societății (cu trimitere la MO 282/17.12.1926). (MO P.II 179/3.08.1944, pg. 4431)

⦁ Se adoptă retroactiv (în după-amiaza zilei de vineri 11.06.1948, deși acțiunea de confiscare începuse la orele 6 dimineața), Legea nr. 119 pentru naţionalizarea întreprinderilor industriale, bancare, de asigurări, miniere şi de transporturi. ”Sub denumirea de societate anonimă, Întreprinderile Emil Costinescu au funcţionat până la 11 iunie 1948 când, prin naţionalizarea întreprinderilor, a devenit proprietate de stat sub denumirea de Întreprinderile I.C. Frimu Sinaia2.

 

UPDATE: Emanoil A. Arghiriade a fost directorul Întreprinderilor ”Emil Costinescu” din 1883 (cf. ”Universul” din 3.03.1927):

 

 

D. Arghir, cu grad militar de căpitan, i-a fost fiu (cf. ”Universul” din 2.03.1927):

 

 

Note: 1Scrutător – ”Persoană care făcea parte din comisia însărcinată cu adunarea și numărarea voturilor sau cu supravegherea scrutinului; Persoană care consemna în scris discuțiile purtate într-un consiliu (al unei bănci sau al unei societăți comerciale)”. MDA2 (2010); 2SJAN Prahova, PH-F-00235, Fond Întreprinderea Emil Costinescu Sinaia (1894-1949).