Tăblițele ”de la Sinaia”

În completarea materialului ”Istoria recentă a Tăblițelor «de la Sinaia»”, apărut în ”Argeș Expres” (nr. 5489/05.11 curent), vă prezentăm date succinte despre artefactul identificat în anul 2000 de către prof. Ștefan Tofan, în colecția ”istorică” a școlii din Călienii Vechi (jud. Vrancea).

 

 

Proveniența plăcii a rămas necunoscută (fostul ocupant al catedrei de istorie de la Călieni, prof. Toader Enache, o primise pe la sfârșitul anilor ʼ70 și începutul anilor ʼ80 de la o persoană despre care nu a reținut amănunte). Conform analizelor efectuate, ”piesa a fost turnată în alamă, cu un conținut ridicat de zinc (31,59%), conform tehnologiilor moderne de aliere” (s.n.). Din analize a mai rezultat că ”procedeul de formare (realizarea formei de turnare) este neîngrijit, fapt ce a necesitat cizelare pe ambele fețe”. De asemenea, ”găurile de prindere sunt suspecte a fi ulterioare”.

Ornamentul central corespunde – este cvasiidentic –  cu personajul ecvestru redat atât pe placa dreptunghiulară nr. 008 ”de la Sinaia”, cât și pe unele medalii circulare prezentate anterior. Ceea ce indică o origine comună.

Piesa a fost prezentată prima dată în ”Thraco-Dacica” XXII 1-2/2001 (Ursulescu, Tofan – ”O atestare epigrafică a regelui Syrmos”), autorii revenind în ”Sargetia” XXX 2001-2 (”O posibilă atestare epigrafică a regelui Syrmos” – s.n.).

 

 

În prezent piesa se află în patrimoniul Muzeului de Istorie a Moldovei (din cadrul Complexului Muzeal Național ”Moldova” Iași), fiind înregistrată cu  numărul de inventar 23889.

Ne reafirmăm poziția potrivit căreia lenea, incuria și debilitatea intelectului pot fi camuflate prin recursul la scenarii conspiraționiste și pretinse ”ocultări”, dar nu pentru multă vreme și sigur nu pentru totdeauna.

 

Mulțumim pentru fotografiile color Dlui. prof. emeritus dr. Nicolae Ursulescu și Dnei. dr. Senica Țurcanu, de la Iași.