Uriași

Versete* din Biblie** în care apar referinţe la uriaşi:

 

În vremea aceea s-au ivit pe pământ uriaşi, mai cu seamă de când fiii lui Dumnezeu începuseră a intra la fiicele oamenilor şi acestea începuseră a le naşte fii: aceştia sunt vestiţii viteji din vechime” (Facerea 6:4)

Şi au împrăştiat printre fiii lui Israel zvonuri rele despre pământul pe care-l cercetaseră, zicând: «Pământul pe care l-am străbătut noi, ca să-l vedem, este un pământ care mănânca pe cei ce locuiesc în el şi tot poporul, pe care l-am văzut acolo, sunt oameni foarte mari./ Acolo am văzut noi şi uriaşi, pe fiii lui Enac, din neamul uriaşilor; şi nouă ni se parea că suntem faţă de ei ca nişte lăcuste şi tot aşa le păream şi noi lor” (Numerii 13:33-34)

Înainte au locuit acolo Emimii, popor mare, mult la număr şi înalt la statură, ca fiii lui Enac;/ Şi aceştia se socoteau printre Refaimi, ca fiii lui Enac; iar Moabiţii îi numesc Emimi

(Deuteronomul 2:10-11)

Acesta se socotea a fi pământul Refaimilor, căci Refaimii locuiseră înainte într-însul. Amoniţii însă îi numeau Zomzomimi./ Poporul acesta fusese mare, mult la număr şi înalt la statură, ca fiii lui Enac; dar Domnul îi pierduse de la faţa Amoniţilor şi-i alungaseră aceştia şi se aşezaseră în locul lor” (Deuteronomul 2:20-21)

Căci numai Og, regele Vasanului, mai rămăsese din Refaimi. Iată patul lui, pat de fier, şi astăzi este în Rabat-Amon: lung de nouă coţi şi lat de patru coţi, coţi bărbăteşti./ Pământul acesta l-am luat atunci începând de la Aroer, care este lângă râul Arnon; jumătate din muntele Galaadului cu cetăţile lui l-am dat seminţiilor lui Ruben si Gad;/ Iar rămăşiţa cealaltă din Galaad şi tot Vasanul, ţara lui Og, le-am dat la jumatate din seminţia lui Manase; tot ţinutul Argob, cu tot Vasanul se numeşte ţara Refaimilor” (Deuteronomul 3:11-13)

«Precum şi pe poporul cei mare, mult la număr şi înalt la statură, pe fiii lui Enac, de care tu ai auzit spunându-se: Cine se va împotrivi fiilor lui Enac?»” (Deuteronomul 9:2)

Vecinul său Og, regele Vasanului, cel din urmă din Refaim, care locuia în Aştarot şi Edrea” (Iosua Navi 12:4)

Tot regatul lui Og al Vasanului, care a domnit în Aştarot şi în Edrea. Acesta mai rămăsese din Refaimi, pe care Moise i-a bătut şi i-a alungat” (Iosua Navi 13:12)

Şi a mai fost încă o bătălie în Gat. Şi era acolo un om înalt, care avea câte şase degete la mână şi la picioare, în total deci douazeci şi patru, tot din urmaşii lui Rafa” (2Regi 21:20)

Şi a mai fost o luptă la Gat. Acolo era un om înalt care avea câte şase degete la mâini şi la picioare, adică de toate douăzeci şi patru. Şi acesta era tot din urmaşii Refaimilor” (1Paralipomena 20:6)

Căci Olofern al lor n-a fost doborât de tineri voinici, şi nici feciorii uriaşilor nu l-au lovit pe el, şi nici nu i-au stat împotrivă oameni înalţi ca munţii, ci Iudita, fiica lui Merari, l-a dezarmat cu frumuseţea feței ei” (Iudita 16:6)

Acolo au fost uriaşii cei vestiţi, înalţi la statură şi iscusiţi în razboi” (Baruh 3:26)

Nu s-a milostivit spre uriaşii cei de demult, care s-au depărtat de El prin trufia lor” (Sirah 16:8)

Iar de demult, când au pierit trufaşii uriaşi, nădejdea întregii lumi a scăpat într-o barcă şi barca, îndrumată de mâna Ta, a lăsat omenirii sămânţa urmaşilor” (Solomon 14:6)

Tu pe cei care mai înainte au făcut strâmbatate, între care şi uriași erau, care întru vitejie şi întru îndrazneală nădăjduiau, i-ai pierdut, aducând peste ei apă nemăsurată” (3Macabei 2:4)

 

Note: *Dacă găsiţi şi alte referinţe, scăpări ale nostre sau iluminări ale dumneavoastră, vă rugăm să ni le semnalaţi, pentru a corecta eventualele deficienţe. Vă mulţumim!; **Biblia – Versiunea B.O.R.