OZN

1-15 ianuarie 1913. În continuare, enumerăm semnalările aeroplanului spion cu reflector din presa vremii, corespunzând intervalului temporal menționat:

 

Se vesteşte din Turda, că Joi seara între orele cinci şi şase s’a ivit deasupra oraşului un aeroplan prevăzut cu un reflector. Aeroplanul a înconjurat de câteva ori oraşul, apoi a dispărut spre Dej. Se crede că este vorba de spionaj”. (sursa: *** – ”Spionaj?”, în ”Telegraful român”, nr. 2/05.01.1913, pg. 7)

 

Breslau, 5. – În ultimele nopți s’au observat mai multe aeroplane rusești cari prin reflectoare spionau ținutul. Unul din aceste aeroplane s’a prăbușit. Pilotul, un maior de stat major, a murit pe loc.

Autoritățile militare au ordonat să se tragă cu gloanțe de război asupra aeroplanelor”. (sursa: *** – ”Spionajul în aeroplane”, în ”Universul”, nr. 7/09.01.1913, pg. 2)

 

Constanța, 9 Ianuarie

Autoritățile din localitate au fost încunoștiințate că astă-noapte, pe la orele 1, a fost zărit d’asupra satului Pantelimonul de Jos un aeroplan, venind din direcția Tulcei și plecând spre Cernavoda.

***

Focșani, 9. – Aseară, pe la orele 8 și jumătate, a trecut de-asupra orașului venind despre Nord-Est un aeroplan înzestrat cu reflector.

El a planat câtva timp deasupra cazărmilor; apoi a dispărut spre Sud-Vest”. (sursa: *** – ”Aeroplane străine în țară”, în ”Universul”, nr. 9/11.01.1913, pg. 5)

 

Ocnele-Mari, 10 Ian.

D’asupra orașului nostru a fost văzut la ora 9 jum. seara un aeroplan cu reflector care arunca o lumină puternică. După ce a făcut câteva viraje, a luat-o spre frontiera austriacă”. (sursa: *** – ”Un aeroplan străin în Vâlcea”, în ”Universul”, nr. 11/13.01.1913, pg. 2)

 

Un nou aeroplan deasupra fortificațiilor de la Focșani. Soldații români trag asupra lui.

Focșani, 13 Ianuarie. – La orele 8.20 a trecut pe deasupra oraşului nostru un aeroplan prevăzut cu un puternic reflector. Ajungînd deasupra cazărmilor a făcut mai multe virajuri.

Un pluton de pionieri a tras asupra lui; pilotul a stins atunci reflectorul și a dispărut în întuneric.

Acesta e al treilea aeroplan străin care a fost văzut deasupra orașului nostru”. (sursa: *** – ”Spionajul rusesc în România”, în ”Adevărul”, nr. 8384/15.01.1913, pg. 2)

 

Focşani. Aseară la orele la 8 şi 20, un aeroplan a fost zărit, evoluînd deasupra oraşului. Aeroplanul era iluminat de un puternic reflector.

Aeroplanul a făcut unele evoluţiuni deasupra căzărmilor. Un pluton, după ce a dat semnalul de coborîre, a tras mai multa salve asupra aeroplanului.

Pilotul a stins reflectorul și aeroplanul a dispărut în întuneric.

Acesta e al treilea aeroplan strein, care în scurt interval a fost zărit deasupra oraşului Focşani”. (sursa: *** – ”Aeroplanul din Focșani”, în ”Opinia”, nr. 1783/ 15.01.1913, pg. 3)

 

Astă noapte străjerii din satul Păuşeşti com. Dumeşti, au văzut pe la orele 11 venind dinspre comuna Popeşti şi trecînd spre Cucuteni un aeroplan”. (sursa: *** – ”Ultimele informații”, în ”Mișcarea”, nr.12/16.01.1913, pg. 3)

 

Buc. 15. Astă noapte s’a semnalat deasupra oraşului Cernăuţi un aeroplan cu un puternic reflector. Aeroplanul a făcut mai multe virajuri, luminînd anumite locuri.

Autoritățile militare au adus faptul la cunoştinţa celor în drept. Faptul produce o sensație cu atît mai mare, cu cît sub pedeapsa de moarte s’a interzis evoluările aeroplanelor deasupra Bucovinei”. (sursa: *** – ”Un aeroplan deasupra Cernăuțului”, în ”Mișcarea”, nr.12/16.01.1913, pg. 3)

 

Focșani, 13 ianuarie.

La ora 8 și 20 a trecut deasupra orașului nostru un aeroplan având un reflector. Aeroplanul a făcut mai multe viraje și în urmă a dispărut”. (sursa: *** – ”Un aeroplan strein deasupra orașului Focșani”, în ”Universul”  nr. 14/16.01.1913, pg. 4)

 

Iași, 15. – O mare emoţie a domnit asta seară în localitate.

Pe la orele 7 jum., o vie lumină s’a zărit pe firmament. Părerea generală era că este un aeroplan care venise dinspre Rusia.

Mii de oameni se adunară în piaţa Unirei şi priveau spre această lumină care, pe cît se putea aprecia cu ochii liberi, părea a fi un aeroplan.

În cercurile militare s’a observat această apariție luminoasă cu oarecare îngrijorare.

Noi amănunte.

Iași, 16 Ianuarie. – Am anuntat aseară ivirea unui aeroplan în Iași.

În cercurile militare . domnit convingerea că a fost în adevăr un aeroplan. S’au tras şi cîteva salve de puşti asupra aeroplanului, fără însă a fi lovit, iar sublocotenentul Munteanu cu un grup de soldați, lîau urmărit in timpul nopţei până aproape de Podul Iloaei, unde, după declaraţiile sublocotenentului, pilotul a stins reflectorul și aeroplanul a dispărut în întuneric”. (sursa: Dan – ”Un nou aeroplan străin deasupra Iașilor”, în ”Adevărul”, nr. 8386/17.01.1913, pg. 2)

 

”(Iași – n.n.) Aseară la orele 8 un aeroplan a fost văzut virând deasupra oraşului nostru. Cum aeroplanul avea un puternic reflector, se vedea foarte distinct. O mulţime de curioşi se adunaseră pe străzi urmărind mişcările aeroplanului care venind din direcţia Prutului apucase spre partea de nord a orașului.

Aeroplanul ajungând deasupra cazărmilor a fost zărit de santinelă, care au dat alarma.

În urma ordinelor severe date de ministerul de război cu privire la aeroplanele ce vor trece graniţa noastră, dl. Locot. Dobrovici a scos imediat garda afară şi după somaţiile făcute cu felinare roşii comandă foc de salvă cu cartuşe de război asupra aeroplanului.

În acest timp dl. colonel Cernătescu comandantul regimentului, fiind înştiinţat prin telefon sosi imediat la cazarmă dînd ordin să plece două companii spre şoseaua Păcurari şi satul Leţcani.

Aeroplanul imediat ce simţi împuşcăturile mai viră câtva timp deasupra Păcurarilor stânse reflectorul şi lumina de pe aparat dispărând în direcţia Podul Iloaiei.

S’au tras un total de 800 cartuşe de război.

Înpuşcăturile acestea ce se auzeau în tot oraşul alarmase foarte mult publicul şi fel de fel de zvonuri circulau, unii susţinînd că nu era aeroplan, ci un balon, alţii că nu era de cît Venus etc.

Într’o convorbire avută cu un personaj militar, acesta ne-a declarat că apariţia atit de deasă în timpul din urmă a unor aeroplane în ţara noastră, e foarte explicabilă în înprejurările actuale atît de grave.

Ziarele ruseşti colportează tot felul de ştiri senzaţionale, relative la mişcările armatei române, ştiri unele mai fanteziste decît altele.

Se ’nţelege că autorităţile militare ruseşti vor se controleze acesturi zvonuri şi nu pot avea o altă cale mai bună, decît aeroplanul.

Tot aseară au fost trimise ministerului de război, telegrama din Botoşani, Dolhasca şi Hârlău prin care se anunţă de cătră autorităţi apariţia deasupra acestor oraşe a unor aeroplane”. (sursa: *** – ”Un aeroplan deasupra Iașului”, în ”Mișcarea”, nr. 13/17.01.1913, pg. 3)

 

Rusia spionează terenul Bucovinei, urmărind operaţiile militare austriace. Aeroplanul se observă în nenumărate rînduri asupra Cernăuţului. Măsurile guvernului austriac.

Cernăuţi 15 Ianuarie. – Serviciul de spionaj al Rusiei întreprins în Bucovina, se face acuma mai semnificativ ca oricînd. Toate punctele de frontieră dintre Rusia şi Bucovina sunt spionate în mod intensiv de diferiţi spioni, cari mişună pe aici cu sutele, şi toate măsurile de prevedere luate de guvernul austriac, n’au fost în stare să împiedice pînă acum acţiunea acestora. Ceva mai mult, acest serviciu de spionagiu, organizat cu atîta rafinament în Bucovina, a luat în ultimul timp, dimensiuni colosale, prin aceea că ruşii nu se mulţumesc numai cu rapoartele spionilor lor, făcute din diferite oraşe ale Bucovinei şi Galiţiei, ci ei acum se servesc în acţiunea lor criminală şi de aparate aeronautice. În ultimul timp, mai cu seamă, aceste manifestări au devenit foarte intensive. Aproape în fiecare seară între orele 6-7 se observă asupra oraşului Cernăuţi şi a diferitelor alte localităţi ale Bucovinei un aeroplan misterios iluminat cu un puternic reflector, care face virajuri destul de interesante. Părerea unanimă este, că acest aeroplan urmăreşte de aproape operaţiile militare de la noi.

În momentul cînd vă scriu aceste rînduri, în piaţa principală din localitate s’au adunat mii de curioşi, cari urmăresc mişcările aparatului care e în plină activitate. El apare şi dispare la intervale mici în diferite regiuni ale oraşului.

Am admirat şi eu fenomenul care se află la o înălţime de 3-400 metri, presentîndu-se ochiului în mărimea unui soare care sclipeşte scînteetor.

Repetarea continuă a acestui eveniment a produs asupra populaţiei îngrijorare, de altfel destul de explicabilă. Fiecare se întreabă, cam ce măsuri va lua guvernul austriac pentru împedicarea acestor spionări în detrimentul Austriei.

Nu e vorbă, zilele acestea guvernul a interzis cu asprime circularea aeroplanelor pe zona Bucovinei, publicînd în toate ziarele comunicate în această privinţă şi declarînd că în caz de nesupunere, va recurge la puterea tunului.

Cu toate aceste însă, vedem cum aproape zilnic, un aeroplan, incontestabil de provenienţă rusă, apare asupra Cernăuţului, continuindu-şi înainte fără teamă acţiunea de spionagiu. Rămîne acum de văzut dacă autorităţile noastre, pentru a pedepsi pe contravenient, vor recurge la puterea tunului.

Deocamdată populaţia e vădit indignată şi comentează cu aprindere evenimentul.

Se vorbeşte – în cercuri bine informate de altfel – că în curînd se va aduce în localitate an aeroplan al armatei austriace, care să servească viragiile misteriosului reflector şi eventual a-l declara… arestat!

La orele 7 jum. seara, reflectorul a dispărut de pe orizont”. (sursa:  Gama – ”Un aeroplan rus deasupra Cernăuțiului”, în ”Opinia”, nr. 1785/17.01.1913, pg. 2)

 

”(Iași – n.n.) Aseară, pe la orele 7 jumătate, o lumină vie s’a putut zări, strălucind pe firmament.

Cu iuţeala fulgerului se răspîndi vestea că e un aeroplan, care evoluiază deasupra căzărmilor, veste ce a produs o adîncă emoţie.

În piaţa Unirei, sute de oameni se adunară şi urmăriră lumina misterioasă.

Părerile erau împărţite. Unii credeau că e o planetă, cei mai mulţi însă aveau convingerea că era un aeroplan.

Această din urmă părere o împărtăşiră şi cercurile militare.

Şi în conformitate cu ordinul ministrului de războiu, s’a tras salve asupra aeroplanului, fără însă a-l nimeri.

În acelaşi timp, d. sublocotenent Munteanu, însoţit de cîţiva oameni, primi ordinul de a urmări aeroplanul.

Ordinul fu executat şi d. sublocotenent urmări în automobil aeroplanul pînă aproape de Podul Iloaie.

Aci pilotul stinse reflectorul şi aeroplanul dispăru în întuneric”. (sursa: *** – ”Un aeroplan deasupra Iașului” ”, în ”Opinia”, nr. 1785/17.01.1913, pg. 3)

 

Am amintit, că la Focşani şi Galaţi au fost observate aeroplane streine, despre cari s-a constatat acum, că veneau din Rusia. Ele urmau drumul Hanul Conachi, Galaţi, Nămăloasa, Focşani. Se presupune, că scopul vizitelor acestor aeroplane ruseşti a fost, ca să afle mişcarea militară, ce se face, în România, pe linia întărită Focşani – Nămăloasa – Galaţi. În urma acestui fapt, la cazarma din Focşani s-a organizat un post de gardă, având consemnul de a observa aeroplanele ce apar în cursul nopţii şi fac virajuri deasupra oraşului şi mai cu seamă deasupra cazărmei. La acest post se găsesc felinare şi fanioane convenţionale, prin care se somează aviatorii să ateriseze, iar în caz de refuz soldaţii vor trage focuri de salve asupra aeroplanului.

Un aeroplan venind dinspre Rusia şi având un reflector puternic a fost observat alaltaseară, asupra oraşului Iaşi. Aproape 15 minute aeroplanul a a făcut viragii deasupra oraşului, îndreptându-se apoi spre căsărmi. Trupele eşind în curte, din ordin superior, s-au dat cuvenitele semnale de coborâre. Nerăspunzând la somaţie, atât din curtea cazărmei batalionului 4 vânători, cât şi din cea a reg. Ştefan cel Mare, s-au tras câte două salve asupra aeroplanului. După prima salvă pilotul a stins luminile şi a dispărut luând direcţia înspre Miroslava”. (sursa: *** – ”Spionaj”, în ”Gazeta Transilvaniei”, nr. 14/18.01.1913, pg. 2)

 

 

 • 1912-3. Venus șpionează România (I)
  by
  Acum câteva decenii, răposatul Ion Hobana (1931-2011) a publicat o investigație proprie despre incidentele aeriene...
 • 1912-3. Venus șpionează România (II)
  by
  1-15 ianuarie 1913. În continuare, enumerăm semnalările aeroplanului spion cu reflector din presa vremii, corespunzând...
 • 1912-3. Venus șpionează România (III)
  by
  16-31 ianuarie 1913. În continuare, enumerăm semnalările aeroplanului spion cu reflector din presa vremii, corespunzând...