OZN

16-31 ianuarie 1913. În continuare, enumerăm semnalările aeroplanului spion cu reflector din presa vremii, corespunzând intervalului temporal menționat:

Alaltă noapte s’a observat deasupra oraşului Cernăuţi un aeroplan cu un puternic reflector. Aeroplanul a făcut mai multe virajuri, luminând anumite locuri. Autorităţile militare au adus faptul la cunoştinţa celor în drept. Faptul produce o sensaţie cu atât mai mare, cu cât sub pedeapsă de moarte s-au interzis evoluările aeroplanelor deasupra Bucovinei”. (sursa: *** – ”Un aeroplan deasupra Cernăuțului”, în ”Gazeta Transilvaniei”, nr. 14/18.01.1913, pg. 3)

 

Vaslui, 18 Ian. – Aseară la orele 8.20 a apărat şi planat deasupra oraşului un punct luminos care luase direcţiunea dela est la vest dispărind la orele 9 şi jumătate. Prin comunicaţii transmise din comună în comună s’a stabilit, că punctul luminos a evoluat pînă la marginea judeţului, la Pungeşti unde i s’a perdut urma.

La orele 11 noaptea însă, punctul plutitor de lumină a reapărut din nou luînd de astădată o direcţie opusă celei dinainte, planînd spre Huşi.

Se crede că e vorba de un aeroplan, luminat cu reflector, venit să spioneze”. (sursa: *** – ”Alt aeroplan strein deasupra orașului Vaslui”, în ”Adevărul”, nr. 8388/ 19.01.1913, pg. 4)

 

De când atmosfera Europei este așa de încărcată, ne vin aproape zilnic știri că aeroplane rusești brăzdează cerul nostru. Fără îndoială că aceste știri sunt alarmante, știut fiind că aceste sboruri nu sunt decât recunoașteri rusești pe terenul pe care ei socotesc că vor opera. Vizitele acestea însă se fac de câtva timp noaptea, căci aeroplane cu puternice reflectoare s’au observat deasupra Focșanilor și Brăilei.

Acești oaspeți nocturni și nepoftiți nu sunt altceva decât baloane dirijabile rusești, nici de cum aeroplane.

În adevăr, aeroplanele nu au ajuns până acum la acea perfecțiune de a umbla noaptea ca și ziua. Dacă ziua aeroplanul este un mijloc neprețuit pentru recunoașteri, în schimb noaptea valoarea lui se reduce la zero. Aceasta pentru motivul că partea cea mai grea din conducerea unui aeroplan este aterisarea, care cu siguranță duce la o catastrofă, când pilotul nu vede terenul sub el, mai ales în cazul unei opriri a motorului. Dacă orientarea în timpul nopței s’ar putea face cu busola, în schimb nu s’ar putea vedea nimic de sus fiindcă pe un aeroplan nu se poate lua de cât cel mult un reflector de automobil. E o nebunie să se pornească cu un aeroplan noaptea, în special în terenuri necunoscute, pentrucă ar fi cu siguranță condamnat la distrugere.

Nu tot acelaș lucru se întâmplă cu dirijabilele. Forța de susținere a acestor aparate este egală cu volumul de aer deslocuit de balon, care în timpurile din urmă a ajuns la 25-30 de mii m.c. Motoarele la baloanele dirijabile nu servesc de cât la imprimarea vitezei, pentru a merge în direcția voită și a nu fi la capriciul vântului. Având un volum atât de mare, forța ascensională este tot atât de mare și greutatea utilă (pulbere, proectile, reflectoare, etc.) a întrecut la unele cantitatea de 10.000 kgr.

Prin urmare un reflector puternic, ca acel despre care se vorbește că lumina Focșanii nu poate fi luat decât de un balon dirijabil, știut fiind că lumina unui bun reflector trebuie să fie dată de un dinam puternic mișcat de un motor puternic, care, la un loc reprezintă o greutate imposibil de urcat de un aeroplan.

La aceasta se adaogă și faptul că balonul dirijabil nu prezintă la aterisare inconvenientele aeroplanului, de oare ce chiar în cazul oprirei motorului, balonul poate sta în aer, până la ziuă când își alege locul de oprire.

De altfel oaspeți de aceștia nocturni au, neliniștit și pe alții. Deasupra Parisului au venit de câteva ori noaptea dirijabile germane sistem Zeppelin, ceeace a dat naștere în presa franceză la o mulțime de comentarii. Foarte mulți cunoscători în materie au atras atenția guvernului francez spre a da atenția cuvenită dirijabilelor singurele în măsură a putea fi întrebuințate noaptea când valul aeroplanului este 0.

Anglia de asemeni a primit în luna Noembrie 1912 vizita unui dirijabil german, care cu luminele stinse a traversat Marea Britanie ceeace a dat naștere la vii comentarii în parada engleză.

Oaspeții noștri nocturni ar putea fi două din dirijabilele rusești care actualmente sunt în Basarabia.

Dată însă fiind direcția N. V. în care se spune că lumina a dispărut, pare foarte verosimilă părerea d-lui V. Anestin că ar fi planeta Venus, care a fost confundată cu un reflector”. (Locot. G. Negrescu, ofițer aviator – ”Aeroplanele rusești”, în ”Universul”, nr. 17/19.01.1913, pg. 3)

 

T.-Severin, 18 ianuarie

Un aeroplan, venind din Serbia și având un puternic reflector, a virat astă-noapte d’asupra orașului nostru.

Vaslui, 18 Ianuarie

Aseară, la 8.20, a apărut d’asupra orașului un corp luminos cu direcția de la Est la Vest. El a dispărut la ora 9 jum., iar la 11 a reapărut în direcția contrarie, spre Huși.

Se crede că era un aeroplan străin, prevăzut cu un reflector”. (sursa: *** – ”Aeroplanele streine își continuă spionajul în țară”, în ”Universul”, nr.18/ 20.01.1913, pg. 4)

 

Alaltăseară, pe la 8 oare şi jum., publicul oraşului Roşiori de-Vede a observat asupra oraşului un aeroplan strein, prevăzut cu un puternic reflector. Aeroplanul venea dinspre Sud-est şi a dispărut foarte repede, luând direcţia spre Craiova”. (sursa: *** – ”Știri diverse”, în ”Gazeta Transilvaniei”, nr. 17/22.01.1913, pg. 3)

 

Notarii comunelor Mogoşeşti şi Voineşti comunică Prefecturei de judeţ, că aseară între 8-9 s’a zărit deasupra acelor comuni, un aeroplan cu reflectoare puternice, care după câte-va evoluţii s’a îndreptat spre satul Dumeşti.

– Deasemenea autorităţile din com. Holboca anunţă că în seara de 18 c. pe la oarele 10 seara, s’a văzut deasupra satului un aeroplan ce venea dinspre Rusia, luînd direcţia spre via Iaşi. Aeroplanul avea o flacără aprinsă în formă de glob”. (sursa: *** – ”Ultimele informații”, în ”Mișcarea”, nr. 17/22.01.1913, pg. 3)

 

 

 

 • 1912-3. Venus șpionează România (I)
  by
  Acum câteva decenii, răposatul Ion Hobana (1931-2011) a publicat o investigație proprie despre incidentele aeriene...
 • 1912-3. Venus șpionează România (II)
  by
  1-15 ianuarie 1913. În continuare, enumerăm semnalările aeroplanului spion cu reflector din presa vremii, corespunzând...
 • 1912-3. Venus șpionează România (III)
  by
  16-31 ianuarie 1913. În continuare, enumerăm semnalările aeroplanului spion cu reflector din presa vremii, corespunzând...