Tuneluri

Satul Vasile Alecsandri, comuna Stejarul, jud. TL

În anul 1850 exista comuna Ceamurlia de Sus, din care făceau parte şi satele Camena, Testemel (actual Vasile Alecsandri) şi Eschi-Baba (actual Stejarul). Deşi pe noi ne interesează aria delimitată de aceste localităţi, faptul că şi românii au ”masacrat” memoria numelor (din impuls patriotard sau cu intenţia vădită de a a şterge memoria culturală a pământului) îndeamnă la meditație.

Zona a constituit un puternic nucleu al partizanilor anticomunişti – am amintit deja de ”Grota haiducilor” din Camena. Însă mai există o ”Grotă a haiducilor” aici:

La sfârșitul anului 1949, conducătorii rezistenţei din Dobrogea nordică, Nicolae şi Dumitru Fudulea, Stere Grasu şi Ion Cotan şiau aflat ascunzătoare într-un loc în care se putea ajunge doar pe jos: la Cota Secar Bair 332, aflată între Camena, Slava Rusa şi Testemel. Acolo şi-au săpat o grotă adâncă, ascunsă în lăstăriş, dar cu o bună vizibilitate”.

Locaţia este la nord-nord-est de sat, în Pădurea Baspânar (Fântâna Mare), pe Sacar Bair (Dealul lui Sacar, alt. max. 333.7m.), la cota 332m.

 

 

În ziua de 9.03.1950, aici este asediat de forţele de represiune Cotan Mihai-Ionel. Capturat, este condamnat la muncă silnică pe viaţă, pentru a muri după numai doi ani petrecuți la Gherla. În momentul morţii, avea 24 de ani.