Tăblițele ”de la Sinaia”

Actuala ”Fișă” a fost realizată prin colaționarea datelor din diferite surse documentare de epocă. Este incompletă și supusă revizuirii. Apare grafiat și Jacob.

 

Fiul al spătarului Ionică Livescua.

Absolvent al Liceului Național din Iași, promoția 1865 (În prezent instituția de învățământ poartă titulatura de Colegiul Național)b.

Absolvent al Facultății de Drept de la Universitatea din Iași. (”Monitorul Oficial”, nr. 179/6(18).11.1882, pg. 2553)

Judecător de instrucție – ”Jude Instructore” – la Iași. (1869) Cf. ”Curierul de Iași”, 28.09.1869, apud B.P. Hasdeu – ”Scrieri literare morale și politice”, Fundația pentru Literatură și Artă ”Regele Carol II”, București, 1937, vol. II,  pg. 220

Avocat în Ismail (1872). (”Transilvaniʼa”, Brașov, nr. 9/1.05.1872, pg. 107. Apare ca donator în lista ”Contribuiri in favórea fondului de academia”, emisă de secretariatul asociației la Sibiu, 26.04.1872)

În 29 martie i se naște la Ismail un fiu, Ioana (1873).

D. Iacob Livescu este numitŭ prefectŭ la Cahulŭ, în loculŭ d-luĭ Plitos”. (1878). (”Telegraphulu”, nr. 1715/1.01.1878, pg. 2)

Consul pentru intreaga Bassarabia, după cum anunta «Steaua Dobrogeĭ», «in mod positiv», e d. Iacob Livescu. Reședinta consulatuluĭ romăn din Bassarabia e orașul Ismail.” (1879). (”Romania libera”, nr. 631/1.07.1879, pg. 2)

Acesta a fost anul (1881 – n.n.), în care unuĭ din ceĭ maĭ distinșĭ membriĭ din corpul nostru consular, d-luĭ Iacob Livescu, fost consul la Ismail, i sʼa cerut demisiunea, pentru ca nevoind să calce în picioare legile și imunitățile țĕreĭ sale, a refuzat dʼa înscrie fraudulus în rubrica cetățenilor românĭ o droae de sute de jidani, recomandați de naționalul cabinet Brătianu- Rosetti. – An de tradare si miserie!”. (”Timpul”, 31.12.1881, apud ”Epoca”, nr. 637/14(26).01.1888, pg. 3)

D. Iacob Livescu (…) se numesce în postul de advocat public clasa II, pentru judetele Tecuciŭ și Tutova, cu reședinta în Bêrlad, in locul D-luĭ G. Nicolau”. (1882) ”Monitorul Oficial”, nr. 179/6(18).11.1882, pg. 2553. Datat: 29.11.1882;

D. Lascăr Costin (…) s’a numit pe ziua de 23 Noembre curent, in postul de advocat public al Statului clasa II, pe lăngă tribunalul Tecuciŭ-Tutova, in locul d-luĭ I. Livescu”. (1883) ”Romania libera”, nr. 1923/30.11.1883, pg. 1.

Avocat în București (1884) ”Telegraful român”, Sibiu, nr. 34/22.03_3.04.1884, pg. 135.

D. Poteca chemat azĭ la ministrul de interne ʼși a dat demisia din postul de prefect al județului Constanța. Sunt maĭ mulțĭ candidațĭ pentru acest post. Intre aceștia putem cita pe d-niĭ Dimitrie Catargi, D. Capeleanu și Livescu avocat”. (”Epoca”, nr. 813/10(22).08.1888, pg. 3)

În mai 1889 apare ca președinte al Tribunalului județului Dâmbovița (1889). ”Monitorul Oficial”, nr. 164/21.10_2.11. 1890, pg. 3858

Avocat autorizat de Ministerul Justiției a profesa în Dobrogea (1891). (”Anuarul Justiției” 1891, pg. 114)

Căsătorit cu Eleonora, fiica postelnicesei Ecaterina Hâncu.

Înmormântat la cimitirul Sf. Vineri din București.

 

Activitatea istorică:

1883 – ”(Descoperire de cetati istorice.) «V. Covurluiului» afla cà d. Iacobu Livescu, avocatu alu statului, in urmʼa mai multoru excursiuni ce a facutu in judetiele Bacau, Romanu si Némtiu, a descoperitu câte-va cetati istorice, adeverate monumente naţionale din timpurile glorióse ale trecutului nostru. Cetatile descoperite se numescu Tulburea, Silistea si Bacesti. La Tulburea a descoperitu o pétra in latîme de mai bine de unu metru si cu o inscriptiune din timpulu lui Stefanu celu Mare. La Silistea a datu de-o pestera fórte interesanta si care se probeaza, cà dateaza din timpulu marelui erou alu Moldovei. Osebitu de astʼa a mai gasitu peste 40 documente de mare valóre pentru istori a nóstra, precum si o geografia care se ocupa cu descrierea Moldovii in 1771”. (”Gazetʼa Transilvaniei”, Brașov, nr. 105/9(21).09.1883, pg. 4. Articolul este o preluare din ”Vocea Covurluiului”).

1884 – donează MNA o serie de ”documente (hrișoave vechi)” medievale, din zona Moldovei (”Telegraful Român”, Sibiu, nr. 34/22.03_3.04.1884, pg. 135).

1885 – articol ”Originea cuventului Moldavia”:

«Curierul balaşan» a aflat dela dl Iacob Livescu, că mulţumită nouĕlor descoperiri archeologice ce se fac de cătră o societate din care face parte şi dsa, istoria ţĕrii se va schimbá cu mult din problematica şi mythica stare in care se află (s.n.), şi ca specimen dă: originea cuvêntului Moldavia, derivând dela cuvêntul get Dava, cetate, loc fortificat, şi Mole, partea de jos, in antiteza cuvêntului Tzopa Davia, adecă partea de sus a Davei. Asemenea şi marca Moldovei, capul de zimbru, este marca Geţilor, dela care a remas Moldovei”. Trimiterea la tăblițe este evidentă. (”Familia”, Oradea Mare, nr.23/9_21.06.1885, pg. 275)

1885 – comunică despre o monedă tip ”Attila Rex”, achiziționată de la un localnic din Concești (Dorohoi). (”Tribuna Sibiului” nr. 233/21_24. 10.1885, pg. 931)

1885 – serial numismatic, în care amintește și despre tăblițe. (”Vocea Covurluiului”, Galați, nr. 2914-16/4-6.12.1885 și nr. 2928/21.12.1885)

1888, 1892, 1893 – diverse  articole despre tăblițe.