Misterele BucegilorEmil Străinu

După câte cunoaștem, Emil Străinu a produs prima apariție în volum a teoriilor domnișoarei Cristiana Pănculescu. Ca-ntre colegi de servici. Redăm mai jos capitolul dedicat din cartea OZN. Universuri paralele, publicată la Editura UMC, București (pg. 43-44). Este vorba de un rezumat, mai mult sau mai puțin exact sau relevant:

 

 

Centrul energetic-informațional al Terrei se află în Bucegi

Emil Străinu

 

În Bucegi, în apropierea vârfului OMU, se află cel mai important Centru energetic – informaţional natural al Planetei. Aceasta este părerea cercetătoarei Cristina Pănculescu din Bucureşti.

Iată în esenţă câteva lucruri despre aceasta teorie.

Existenţa «Centrului» este semnalată de toate tradiţiile străvechi. Astfel, în ezoterismul musulman este «Muntele Polar» sau «Muntele QAF». În India şi Tibet i se spune Shambala sau Muntele Meru. În occident se vorbeşte de «Monsatvat» sau «Sediul Graalului» – «acolo unde timpul se preface în spaţiu». La chinezi este «Muntele Tai» – sediul nemuritorilor. El se mai regăseşte şi sub denumirea de «Axis» sau «Cardines Mundi», «stâlpul cerului», «piramida cosmică». În creştinism este «crucea» sau «arborele vieţii».

Acest Centru are proprietăţi cu totul speciale. În lucrarea pe care autoarea a elaborat-o în urma acestor cercetări (finalizate în 1988), sunt descrise o serie de efecte energetice speciale ale centrului în cauză – surprinse pe peliculă foto, electronografice şi mostre de rocă cu proprietăţi stranii, prelevate de pe vârful respectiv. Aceste probe confirmă pe parcursul lucrării (deosebit de vastă) activitatea Centrului.

Structura energetică a Terrei este mult mai complexă decât se crede. Centrul energetic din Bucegi este cel mal important, însă nu este singurul. Mai există şase centri energetici de primă importanţă (pe lângă mulţi alţii secundari), care sunt în corelaţie cu acesta, şi este posibila localizarea lor pornind de la cel din Bucegi. Acest «centru», precum şi toţi ceilalţi centri secundari sunt cheile care vor da acces «Omului Mare» care este Umanitatea la oceanul infinit al energiei şi informaţiei cosmice.

Pentru întreaga structură a universului nostru, există o cheie. Această cheie apare în tradiţie sub denumirea de Axis sau Cardines Mundi, care nu reprezintă altceva decât locul geometric al centrelor tuturor structurilor macrocosmice ale Universului nostru şi în acelaşi timp locul geometric al tuturor universurilor. Există un sistem energetic – informaţional natural, în care tot este în contact cu totul, făcând posibilă comunicarea şi schimbul, în realitate, Centrul din Bucegi reprezintă o adevărată «poartă» de ieşire din universul terestru, el constituind punctul planetei Pământ plasat pe acest loc geometric de conexiune universală.

Prin proprietăţile pe care le are acest centru ar rezulta că timpul (a patra dimensiune terestră), poate fi abolit, deci poate fi controlat, şi în acest caz, viteza luminii încetează de a mai fi o barieră în calea omului spre cosmos.

În urma cercetărilor a rezultat că acest centru are o activitate (prezentând maxime şi minime) ciclică, cu perioada de un an. Din datele furnizate de tradiţii, rezultă că aceste cicluri anuale sunt înscrise în nişte cicluri mult mai mari care se întind pe milioane de ani. Un ciclu complet, în tradiţia vedică, se regăseşte sub denumire de Mahayuga. Un ciclu Mahayuga se compune din patru yuga sau vârste ale umanităţii. Aceste patru perioade nu sunt egale. O serie de argumente pledează pentru ipoteza că începând cu anul 1986 intensitatea activităţii centrului a depăşit «pragul de latenţă», urmând şi în prezent o creştere accelerată.

Zonă care conţine acest centru este Sanctuarul principal al Kogayonului, deci, Muntele Sacru al dacilor. Găsindu-se în Bucegi, el se compune din trei trepte supreme de iniţiere, la care se adaugă altele douăsprezece, superioare şi numeroase trepte inferioare de «învăţătură», accesibile numai iniţiaţilor.

Strămoşii noştri nu au ales întâmplător acest munte. Ei cunoşteau existenţa acestui Centru, precum şi legile care guvernează funcţionalitatea lui. Chemaţi de Sfinx strămoşii noştri ştiau a se face nemuritori. Aceste legi pot fi redescoperite.

Teoria prezentată de Cristina Pănculescu la televiziune, radio şi în presă a suscitat un viu interes, cercetători de renume din întreaga lume arătându-se interesaţi de «straniile fenomene» din munţii noştri”.