J. B.Bucegi ley lines

Cercetările peruanului Daniel Ruzo în Bucegi (1968) au fost sumare. O afirmă chiar el:

Nu am putut efectua lucrări mai îndelungate în România şi asta ne-a împiedicat să descoperim munţii şi pădurile sfiinţite. Acestei misiuni trebuie să i se dedice persoanele care se interesează de studiile noastre în această regiune a lumii1.

Însă contribuții au existat.

A inițiat observația pozițională, bazată pe direcția de viză (”vederea lor perfectă cere un anumit punct2) și dependența de unghiul de incidență al luminii (”Lumina soarelui şi umbrele ce le produce îmbunătăţesc aceste imagini3). Referindu-se la stânca de pe Omu, Ruzo afirma că:

 ”Privită dintr-o anumită direcţie şi iluminare, sculptura reprezintă un mare cap omenesc4.

Tot el a avut ideea de a integra sculpturile megalitice în sisteme geodezice complexe, cu rol integrator și de semnalizare:

    • Magnific situat pe un vârf şi vizibil de la mari distanţe, Omul reprezintă omenirea şi confirmând cunoştinţe foarte avansate, trebuie să fie un centru geodezic străvechi5.
    • Sculpturile de care ne vom ocupa şi peşterile a căror existenţă este întotdeauna marcată de această calitate a sculpturilor, trebuie să se afle într-un plan aerofotografic înscris în triangulaţia topografică a regiunii6.

Conturarea axelor de ansamblu este dată de elemente punctuale:

    • Ochiul care priveşte de la extremitatea peretelui sculptat al stâncii Omului, cu siguranţă că semnalează una din direcţiile principale ale acestui plan7.
    • Experienţa noastră în alte locuri arată ce este vorba de o viză, adică de o linie ideală care pleacă de la acel ochi la punctul observat [la punctul pe care-l vizează, n.n.], situaţie care trebuie luată în consideraţie la ridicarea unui plan al regiunii8.
    • Este posibil ca «viza» la care ne-am referit să semnaleze prin ea însăşi sau prin planul la a cărui origine ar putea sta, poarta de intrare în acele peşteri9.

Viziunea lui Daniel Ruzo este complexă și dependentă de instrumente topografice exacte: hărți la scară mică și fotografii aeriene. Corifeii săi din România au crezut altfel și eșecul, previzibil, a devenit certitudine.

(va urma)

 

Note: 1-9Daniel Ruzo – ”La historia fantástica de un descubrimiento”, Editorial Diana, Mexico, 1974, pg. 194, 196, 196, 194, 195, 195-196, 199, 195, 195.

 

Episoade I, III, IV, V, VI