J. B.Constantin S. Nicolaescu-Plopșor

Continuăm serialul nostru cu un articol publicat în 1923 în ”Arhivele Olteniei”. Este mai mult o sinteză a surselor, care abundă referirile la N. Densușianu, C. Bolliac, Al. Odobescu, T. Antonescu și alții. O parte din sursele citate le-am prezentat și noi in extenso.

 

Constantin S. Nicolaescu-Plopșor – ”Monumente Megalitice în Oltenia”,

în ”Arhivele Olteniei, serie veche, an II, nr. 7 (mai-iunie)/1923, pg. 197-208.

(va urma)