Tăblițele ”de la Sinaia”

Din seria de articole semnate de Gabriel Iliescu în ”Noi Tracii”, ne oprim asupra celui care tratează ”Hermeneutica monedei dacice1. În montajul ilustrativ regăsim medalia tratată anterior (fig. 44):

(S.Z.D.M.) = S(ARMI) – Z(EGETUZA) – D(ACICA) – M(EGALI) sau M(EGISTI)”,

cât și o alta (fig. 46):

 ”Fig. 46. O nouă medalie dacică de bronz (40 gr) din perioada Burebista. Figura umană poartă pe cap o căciulă dacică lucrată cu motivul «Vulturului»”.

 

 

Piesa nu apare în numerotările anterioare celei realizată de Răzvan Anghel. De comun acord, acesta a indexat-o cu nr. 138bis. O piesă din aceeași emisie apare și la Victor Bobi (prezentată aici):

În zona de curbură a Carpaților, printre numeroasele descoperiri arheologice de figurine și obiecte cu reprezentări avimorfe se remarcă o medalie de bronz care reprezintă pe avers un cap de bărbat în profil, avand pe cap o căciulă lucrată cu motivul «vulturului». Un exemplar identic a fost publicat de către G. Iliescu și pe care îl atribuie perioadei lui Burebista (s.n.). Ambele exemplare au căciulă prinsă la spate cu o diademă perlată. Considerăm ca acest simbol al vulturului înnobilează acest personaj, a cărui medalie aparține unui conducător suprem. Dacă avem în vedere unele similitudini privind modul de prindere și fixare a căciulii («Vultur») cu diadema perlată din spatele capului și de pe fruntea demnitarului, ar corespunde unor analogii orientale sau de origine orientală folosite de către unele personalități sau divinități care poartă pe cap un vultur, printre care și statuia regelui din Hatra (sec. I î. Chr.), iar în unele cazuri, acest tip de coif a fost echivalat cu un pileus sacerdotal2.

 

 

Articolul lui G. Iliescu, ”Populația Lai din Sinai și Mănăstirea Sinaia din Bucegi3, ne indică fără doar și poate că G. Iliescu nu a făcut nici o legătură între aceste medalii și tăblițele ”de la Sinaia”, despre existența cărora probabil nici nu știa.

 

Note: 1Gabriel Iliescu – ”Hermeneutica monedei dacice”, în ”Noi Tracii”, nr. 75/1981, pg. 7-13); 2Victor M. Bobi – ”Civilizația geto-dacilor de la Curbura Carpaților (sec. VI î.Ch. – II d.Ch)”,  Bibliotheca Thracologica XXIX, București, 1999, pg. 238; 3Gabriel Iliescu – ”Populația Lai din Sinai și Mănăstirea Sinaia din Bucegi”, în ”Noi Tracii”, nr. 150/1987, pg. 21-23.