OZN

În octombrie-noiembrie 1967, în România se grupează o serie de evenimete OZN semnificative. Prin ele însele, prin consecințele lor și prin racordarea la o cazuistică zonală (în țările limitrofe) similară. Unele sunt clare, altele mai puțin.

 

21.11.1967 Poienarii-Burchii. Observația lui Marin V. David1 din comuna Poienarii-Burchii (jud. Prahova) comportă elemente surprinzătoare.

Public, este introdusă prin deja cunoscutul serial ufologic al lui Ion Hobana din revista ”Magazin”:

Vă comunic că am observat la 21.XI. a.c. (1967 – I.H), la orele 16,40, în direcţia sud-vest, un obiect lung de 2 metri, de forma unui sul și de culoarea flăcării de foc, sta pe loc la al­titudinea de circa 20-30 km (probabil metri – I.H.), după vreo 10 minute s-a ridicat oblic mai sus, făcând o coadă de 7-4 m de culoare albă, deplasându-se în direcţia nord-vest, lungindu-și coada de circa 13-15 m, din nou de culoarea focului, am observat că avea un cap de cu­loare închisă dar nu am distins forma, deoarece se depărtase, se deplasa cu viteza unui avion de transport, nu prea iute2.

Față de multe alte cazuri primite de Hobana prin corespondență, parcurse pe repede-nainte și publicate3 de bune (validate) fără nicio verificare, acesta pare a fi fost confruntat în teren. Cel puțin așa lasă să se înțeleagă Călin N. Turcu când prezintă cazul și afirmă că ”poziţia exactă avea să fie reconstituită mai târziu, la faţa locului4.

Tot Turcu mai adaugă:

Întrebat din nou cum de i-a venit ideea de a înştiinţa presa, martorul declară: «N-am înştiinţat presa. A doua zi, pe data de 22 noiembrie 1967, am citit în ziar că în Bulgaria a fost văzut un corp zburător necunoscut în aceeaşi zi în care îl văzusem şi eu. M-am mirat că nu scrie şi despre cel de care vă povestesc, întrucât eram încredinţat că a fost zărit de toată lumea. Atunci am trimis o scrisoare Institutului Meteorologic din Bucureşti. Abia cu câtva timp în urmă mi-au spus că cele scrise de mine atunci au apărut în ziar»5.

Scurtă recapitulare:

La sfârșitul lui noiembrie 1967, Marin V. David observă un fenomen aerian necunoscut, îl pune în legătură cu o știre internațională și se adresează în scris Institutului Meteorologic din Bucureşti. Va primi răspuns la distanță de luni de zile prin intermediul lui Ion Hobana și al ”Magazinului”. Care Ion Hobana nu lucra nici la I.M. și nici nu se preocupa de OZN-uri în 1967…

Intervenția lui Marin V. David se înscrie în scenariul construit de noi – a sesizat Institutul de Meteorologie și aceștia au sesizat mai departe. Undeva pe parcurs, se introduce sau mai degrabă este introdus și Ion Hobana. Viitoare speranță a ufologiei românești, pe atunci necunoscut cu preocupări în domeniu.

 

Note: 1Veteran și invalid de război, Marin V. David a profesat croitoria în localitate. Nu a fost niciodată căsătorit și în prezent este decedat. Mulțumim nepoatei acestuia, David I., pentru aceste informații succinte despre răposat; 2Ion Hobana – ”Noi mărturii în dosarul obiectelor zburătoare neidentificate”, în ”Magazin”, nr. 541/17.02.1968, pg. 2; 3A se vedea notoria Ion Hobana, Julien Weverbergh – ”Les OVNI en URSS et dans les Pays de l’Est”, Ed. Robert Lafont, Paris, 1976, unde cazul apare la pg. 202; 4Călin N. Turcu – ”Repertoriul OZN din România. O abordare sistematică”, Editura C.I.D., București, 2020, pg. 61; 5Ibidem, pg. 62.

 

 

 • Toamna spaimelor noastre (I)
  by
  În octombrie-noiembrie 1967, în România se grupează o serie de evenimete OZN semnificative. Prin ele...
 • Toamna spaimelor noastre (II)
  by
  În octombrie-noiembrie 1967, în România se grupează o serie de evenimete OZN semnificative. Prin ele...
 • Toamna spaimelor noastre (III)
  by
  2.05.1967. În data de 7 aprilie 1967, un obiect tetraedic strălucitor (să-l numim convențional OZN)...
 • Toamna spaimelor noastre (IV)
  by
  În octombrie-noiembrie 1967, în România se grupează o serie de evenimete OZN semnificative. Prin ele...