OZN

Prezentăm o nouă misivă a Dlui. Florin Gheorghiţă din Iaşi: în fapt o jalnică delaţiune adresată TVR cu scopul de a ”săpa” un invitat (Paul Dorneanu) şi a ”urechia” Instituţia pentru invitarea sa.

Este vorba de o copie trimisă de F. Gheorghiţă unor cunoscuţi, pentru a se lăuda cu fapta sa. Deţinem originalul acestei copii, şi-i amintim Dlui. ”farfurist” că o eventuală expertiză legală a provenienţei va dovedi fără de greş geneza sa dintr-o maşină de printat (imprimantă) care nu-i este chiar străină. Oricum, stilul său inconfundabil (deloc subiectiv dacă se aplică o analiză de text standard) este cea mai bună ”pecete” a autenticităţii prezentului document.

 

”18.05.2011

TELEVIZIUNEA ROMÂNĂ, CONDUCERE, BUCUREŞTI

ref.: Dezinformare publică la TVR1 şi TVR-INFO

În programul din seara de 15.05 a.c. ale posturilor respective, au fost prezentate la un moment dat şi afirmaţii tendenţioase ale unui domn Paul Dorneanu privind un caz devenit celebru în ani anteriori – atât în ţară cât şi pe plan internaţional.

Întrucât (locuind atunci la Cluj) personal am fost implicat chiar până la nivele înalte în verificarea şi analizarea obiectivă a evenimentului respectiv, Vă aduc la cunoştinţă că spusele acestei persoane s-au constituit într-o dezinformare evident intenţionată – TVR implicându-se în a oferi public, probabil fără o verificare corespunzătoare, o mistificare care nu face onoare nimănui.

Prealabil demonstrării imposturii menţionate, doresc să reamintesc faptul că «Problema OZN» a depăşit de mult nivelul «ridiculizărilor» prin felurite minciuni, recunoscându-i-se o importanţă ştiinţifică – ce-i revine chiar la nivel fundamental. Un mod peiorativ de prezentare a acesteia indică un nivel inferior de cultură actuală. În acest sens, anexez copia unuia dintre mai multe acte emise în cadru ONU – şi anume a dării de seamă şi a hotărârii Comisiei Politice Speciale de la a 47-a şedinţă, care a avut loc în 08 dec. 1978; menţionez că acestă comisie a fost formată în urma unei şedinţe anterioare a plenului tuturor miniştrilor de externe – la care a fost prezent şi ministrul de externe al României.

Mistificarea d-lui P. Dorneanu a constat în afirmaţia că fotografiile care au înregistrat în august 1968 prezenţa unui OZN deasupra pădurii Baciu – din vestul mun. Cluj-Napoca – ar fi fost un trucaj – prin azvârlirea în aer a unei tigăi şi că acest lucru ar fi fost constatat printr-o verificare tehnică. (Nu a spus ce imagini a folosit în acest sens, întrucât filmul original şi imaginile originale mi-au fost încredinţate de la început de acel tehnician Emil Barnea – fost ofiţer, care a evidenţiat o etică şi o discreţie personală distinctă.)

Dacă există o atare «analiză» recentă, este desigur o altă impostură. Redactorul emisiunii a verificat-o? Afirm acest lucru prin faptul că la timpul respectiv, printr-o revistă franceză («Lumieres dans la Nuit») care a ţinut să verifice foarte exact veracitatea fotografiilor originale trimise, am obţinut o expertizare la un laborator internaţional – LAET din Bruxelles – recunoscut pentru specializarea în asemenea expertize tehnice minuţioase şi obiective. Anexez în acest sens copii ale articolelor: «Analyse Minutieuse de Photos prises a Cluj (Roumanie)» – care prezintă rezultatul expertizei LAET – şi [pg. 1] «Nouveaux aspect sur le cas de Cluj (Roumanie)» – reluate mai târziu şi de revista germană «MG» sub titlul «Flying Saucer over Cluj, Rumanien».

După cum a menţionat şi în concluziile la articolul meu, revista franceză «s-a făcut avocatul diavolului» pentru a afla dacă a fost vreun trucaj. (Probabil că a fost şi supărată pentru faptul că prima analiză – cu calcule matematice – am trimis-o la apreciata revistă engleză «FSR» – de la care a copiat-o mai apoi o revistă canadiană (ambele copii sunt anexate, pentru informarea Dvs.)

Desigur, expertiza nu a găsit nici o urmă de trucaj, fiindcă filmul a înregistrat total obiectiv o prezenţă aeriană, cât şi fenomenele fizice «ciudate» manifestate de acel OZN!

De altfel, probabil că TVR ar putea solicita la MAPN o informare din arhive, întrucât cunosc bine faptul că OZN respectiv a fost urmărit prin radarul UM din satul Floreşti (din apropierea municipiului şi a pădurii Baciu), ofiţerii respectivi cerând indicaţii centrale dacă să-l «atace», sau nu, cu armament antiaerian.

Dar chiar dl P. Dorneanu nu a citit revistele respective, dacă ar fi o persoană care să se documenteze serios în acest domeniu, ar fi găsit (ca alte mii de cititori) în mai multe cărţi ale mele, o prezentare scientizată a imaginilor obţinute total obiectiv de Emil Barnea (anexez ca exemplu parţial copia a două pagini din iliustraţia uneia din cărţile personale). Din aceste cărţi («OZN o problemă modernă» – Ed. Junimea,1973; «OZN eterice» – Ed. Polirom, 1997; «Incursiuni în alte lumi» – Ed. Polirom, 1997; «Seniorii Cosmosului» – Ed. Polirom, 2001; «Treptele iniţierii» – Ed. Kullusys, Buc., 2010) şi din revistele menţionate, au preluat părţi şi au publicat în cărţi proprii şi autorii Ion Hobana şi Dan Apostol, existând deci o largă informare obiectivă şi în cadru intern.

De fapt, fenomenele fizice foarte importante care au fost generate de acel OZN la îndepărtare (o strălucire a întregii suprafeţe exterioare, cu pierderea clarităţii contururilor şi o umbrire parţială ilogică, precum şi cu pierderea la înălţime a unei părţi din rebord) – surprinse în parte de clişeele respective, pot fi analizate numai de o persoane cu o pregătire ştiinţifică, care să le permită o analiză competentă; simpli amatori sau fotografi lipsiţi de cunoaşteri şi de experienţă în domeniile radiaţiilor mai complexe rămân doar la nivel de amatorism şi mistificare.

Faţă de cele de mai sus, regretând că TVR a oferit public o dezinformare de un nivel inferior – care într-o oarecare măsură afectează imaginea ţării noastre; aşa cum din păcate o tot afectează şi mulţimile de «cetăţeni români» care manifestă o lipsă totală de scrupule în văzul străinătăţii -, Vă solicit o succintă comunicare scrisă asupra următoarelor aspecte: dacă înainte de emisiune s-a verificat nivelul de informare doctă şi probitate a d-lui. P.Dorneanu, cât şi «actul de expertizare» şi firma care l-a emis – pe care s-ar fi bazat afirmaţiile sale atât de subiective; dacă Redacţia respectivă şi-a însuşit afirmaţiile acestuia prezentate public prin TVR, sau dacă înţelege să restabilească adevărul în mod obiectiv. O eventuală lipsă de răspuns din partea TVR, m-ar sili să caut pe anumite căi o atare restabilire, fapt care evident, nu l-aş dori.

Cu deosebită stimă,
Florin Gheorghiţă

Anexe : 31 pagini

Adresa: F.G.” [pg. 2].

 

 

 • Florin Gheorghiţă – Portretul ”farfuristului” la bătrâneţe (I)
  by
  Urmând calea ocultiştilor din sec. XVIII şi XIX, nici noi nu credem în Spiritism. Mare...
 • Florin Gheorghiţă – Portretul “farfuristului” la bătrâneţe (II)
  by
  De câteva zile este pe piaţă, proaspăt ieşită din rotativa tiparului, noua noastră carte: ”România...
 • Florin Gheorghiţă – Portretul “farfuristului” la bătrâneţe (III)
  by
  Peroraţiile Domnului Gheorghiţă Florin, din Iaşi N.n. Reproducem integral misiva d-lui Gheorghiţă (chiar şi greşelile...
 • Florin Gheorghiţă – Portretul “farfuristului” la bătrâneţe (IV)
  by
  Prezentăm o nouă misivă a Dlui. Florin Gheorghiţă din Iaşi: în fapt o jalnică delaţiune...
 • Florin Gheorghiţă – Portretul ”farfuristului” la bătrâneţe (V)
  by
  Deşi nu a existat nicio intenţie a-l jigni cu ceva, pe Dl. Gheorghiţă l-a deranjat...