Paranormal

Maica Domnului la Ocnița (DB). În 1939, arătările din comuna Ocnița l-au avut ca protagonist pe localnicul Nicolae C. Necșoiu, la data producerii faptelor în etate de 20 de ani.

Debutul în presă se petrece în ”Curentul” (15.07):

Seria întâmplărilor minunate începe din ziua de 19 Mai, pe când Nicolae C. Necşoiu se afla cu mai mulţi oameni Ia sapă. Către ora 3 p.m. Necşoiu se odihnea sub un pom, când cei din jurul lui au observat cu mirare că figura lui se transfigura şi a rămas cu privirea fixă, ca şi cum speriat vedea pe cineva venind.

După aproape o jumătate de oră a cerut hârtie şi creion şi fără să mai vorbească cu cineva a scris că a văzut venind la el o femeie înaltă, îmbrăcată în alb şi cu o cruce în frunte şi care ţinea în mână o sabie din care eşea flăcări. Arătarea l-a dojenit cu asprime că a lucrat în ziua aceia care este una din cele 12 Vineri mari ale anului şi că nu ţine postul. De Vineri şi pană Luni a rămas mut şi  într’o stare asemănătoare cu letargia. Luni, pela ora 3 p.a. a văzut un copil care i-a cerut să se ducă la locul unde a avut viziunea şi orice i s’ar întâmpla să nu se sperie.

Necşoiu, însoţit de aproape 500 săteni s’a dus, dar a lăsat pe oameni la circa 100 metri înapoi de locul cu vedenii. Aci a căzut jos pe şapte şi cu braţele încrucişate a stat aproape o oră. În timpul acesta femeia în alb i-a cerut să ridice o cruce pe acel loc, dar să nu primească bani dela nimeni pentru aceasta. După aceasta a amuţit din nou şi ţine post negru, numai cu apă şi pâine”.

A doua zi (16.07), ”România” reia articolul din ”Curentul”. A treia zi (17.07), intervine ”Universul”:

Această întâmplare miraculoasă ne-a fost confirmată şi de protoieria judeţului, care a primit comunicare oficială.

În legătură cu această întâmplare, mai aflăm următoarele amănunte: Nicolae Necşoiu, a ridicat o cruce de lemn , pe locul unde i s’a arătat «femeia în alb», refuzând orice ajutor bănesc.

El spune tuturor că lumea va fi prăpădită prin război și foc, pentru necredinţă.

Fapt curios e că începând de Marţea trecută, Necşoiu nu mai poate vorbi, şi nu mai mănâncă de cât pâine”.

O revenire a ”Universului” datează din 25.07, cu protoereul județului, Al. Popescu-Hăbeni, care întreprinsese o cercetare duhovnicească la fața locului:

«Încunoștiințat de frământările sufletești ale credincioșilor din comuna Ocnița și din înteaga regiune, produse de ”vedeniile” locuitorului Nicolae Necșoiu, am fost la Ocnița, unde am stat de vorbă cu acest om, un tânăr de 20 ani, cu înfățișare de bunătate, dar sbuciumat sufletește, și care impresionează prin ușurința și luxul de amănunte cu care povestește despre vedeniile, cari culminează în arătarea Maicii Domnului (s.n.). Maica Domnului i-a poruncit să spună credincioșilor: să postească toate posturile și în special Vinerea, să nu mai lucreze sărbătorile, să se ducă la biserică, să păzească poruncile, etc.

Pe locul unde a ridicat crucea, se adună credincioși, povestindu-le arătările. După prima vedenie, a rămas mut timp de trei zile.

Este de remarcat sinceritatea și buna lui credință.

Învățăturile primite prin aceste vedenii, sunt conforme cu dogmele și tradiția bisericii noastre; stăruind mai ales asupra cultului sfintei cruci și a sfintei Fecioare. El e complet desinteresat. Credincioșii colectând bani pentru așezarea crucii pe locul primei lui vedenii, din porunca sfintei Fecioare, banii au fost restituiți și crucea a lucrat-o și a așezat-o singur.

Întâmplarea aceasta a produs frământări sufletești, cu bune efecte, pentru înviorarea sentimentului religios, în această regiune»”.

***

Alte materiale de presă n-am identificat. Povestea se încheie la fel de brusc pe cât a debutat. În ”Curentul” se promitea o revenire, care n-a mai avut loc, oricare ar fi semnificația acestei renunțări.

De ce comparativ cu Maglavitul ciobanului Petrache Lupu această minune a rămas obscură? Patru ar fi motivele, strâns legate între ele:

   • Presa a aflat târziu, la două luni distanță și din diverse motive nu a cuplat (nu este singurul caz similar din epocă care urmează acest tipic). Se pare că pelerinajele depind cumva de suportul mass-mediilor. Deși început, fără publicitatea de la centru, afluxul de credincioși sau simpli gură-cască s-a stins treptat;
   • Refuzând orice ajutor bănesc”, Nicolae C. Necșoiu și-a antagonizat ”organizatorii” sociali: Biserica, autoritățile, nelipsiții profitori de tot felul;
   • Potențiala concurență pentru minunismul devenit ”oficial” de la Maglavit, stricând apele și deranjând unele interese, financiare și nu numai;
   • Profeția ”lumea va fi prăpădită prin război și foc, pentru necredinţa” s-a adeverit în scurt timp: 1 septembrie 1939. Se pare că astfel de prevestiri pesimiste nu sunt bine primite de public.

Demn de reținut: aparițiile au fost văzute doar el, nu și de ceilalți, care doar au sesizat o schimbare bruscă de dispoziție și un comportament nefiresc. Dar așa se întâmplă de obicei.

 

 

În Galerie: 01. *** – ”Extraordinara întâmplare din comuna Ocnița-Dâmbovița”, în ”Curentul”, nr. 4103/15.07.1939, pg. 5; 02. *** – ”Extraordinara întâmplare din comuna Ocnița-Dâmbovița”, în ”România”, nr. 404/16.07.1939, pg. 7; 03. *** – ”Întâmplarea miraculoasă dela Ocnița (Dâmbovița)”, în ”Universul”, nr. 193/17.07.1939, pg. 2; 04. *** – ”În legătură cu întâmplarea miraculoasă de la Ocnița”, în ”Universul”, nr. 201/25.07.1939, pg. 3.

 

 

 • Apariții. Fecioara Maria și românii (I)
  by
  Fabrica de visuri și iluzii. La simpozionul cu daci desfășurat acum ceva timp la Palatul...
 • Apariții. Fecioara Maria și românii (II)
  by
  Apariția Maicii Domnului la Parepa. Seria de minuni și arătări suprafirești legată de Maria Petre...
 • Apariții. Fecioara Maria și românii (III)
  by
  Maica Domnului la Maglavit. Datorită unor deducții pripite și lipsite de fundament lansate de Dan...
 • Apariții. Fecioara Maria și românii (IV)
  by
  Maica Domnului la Ocnița (DB). În 1939, arătările din comuna Ocnița l-au avut ca protagonist...
 • Apariții. Fecioara Maria și românii (V)
  by
  Maica Domnului la Pețelca (AB). Apariția din 1937 a rămas obscură, cu toate că a...
 • Apariții. Fecioara Maria și românii (VI)
  by
  Maica Domnului la Malu  (GR). Preotul Nicolae Vonica relatează o întâmplare la care a fost...
 • Apariții. Fecioara Maria și românii (VII)
  by
  Maica Domnului la Viziru (BR). În iulie 1936, o apariție a Maicii Domnului împreună cu...
 • Apariții. Fecioara Maria și românii (VIII)
  by
  Vise cu urmări fizice. O specie aparte o reprezintă arătările prin vise. Nu le-am înregistra...
 • Apariții. Fecioara Maria și românii (IX)
  by
  Maica Domnului la Iași. Următorul caz din 1935 este greu de interpretat, deoarece informațiile sunt...
 • Apariții. Fecioara Maria și românii (X)
  by
  Prolog. Această mini-serie* își are originea în afirmațiile lipsite de acoperire - insinuant anticreștine dar...
 • Apariții. Fecioara Maria și românii (XI)
  by
  Individual. Bunea Ioan, specialist de talie comunală în OZN-uri: ”Din păcate fenomenul OZN se bazează...