Paranormal

Vise cu urmări fizice. O specie aparte o reprezintă arătările prin vise. Nu le-am înregistra dacă nu ar fi fost urmate de confirmări palpabile, ceea ce face chestiunea cu atât mai curioasă. Suntem tentați să afirmăm că trimterile onirice, chiar dacă nocturne, n-ar trebui considerate automat mot a mot.

I. Târgu Mureș, 1934. După ce-i visează pe Iisus și maca Domnului, o paralitică se însănătoșește ca prin minune:

 În oraşul liniştit cu flori şi pensionari, la Tg.-Mureş, trăeşte familia prof. Şuteu. D-l Al. Şuteu este profesor la Şcoala Normală de băeţi şi la liceul de fete ”Unirea”. De mai bine de patru ani, soţia sa era paralizată în pat, având tuberculoză de oase din care cauză ambele picioare, devenite două beţe de os şi piele, îi erau puse în gips.

D-na Şuteu deşi grav bolnavă, nu-şi pierduse nici un moment nădejdea în Dumnezeu şi mereu se ruga şi se cumineca. Medicii însă îşi luară de mult nădejdea într’o îndreptare. Şi aşa s’au scurs ani după ani, femeea religioasă nădăjduind mereu şi rugând pe Cel de Sus să o scape de amarul boalei.

Iată însă că nădejdea şi rugăciunile ei nu au fost deşarte, căci în noaptea de 10 August, bolnavei i s’a arătat în vis Isus Hristos. Cel răstignit pe Cruce avea ochi albaştri de limpezimea apelor şi purta haină de in. Adresându-i-se bolnavei i-a spus: Fiindcă ai fost credincioasă, vei umbla şi vei fi iarăşi sănătoasă! Arătarea dumnezeiască a dispărut apoi. În zorii zilei femeea a trezit pe cei ai casei şi le-a cerut ca să-i scoată gipsul. Soţul s’a speriat auzind această cerere, dar istorisându-i soţia visul, a consimţit în cele din urmă să-i scoată gipsul. În momentul acela d-na Şuteu s’a ridicat din pat şi rezemându-se de umărul soţului, după cinci ani s’a plimbat iarăşi prin casă. A doua zi bolnava s’a întremat puţin, a ieşit prin curte, apoi prin grădină astfel că azi, ea a uitat de chinurile boalei, care o paralizase timp de atâţia ani în pat.

Exact la o săptămână, în noaptea de 17 August, d-na Şuteu visează un nou vis minunat. De data aceasta îi apare Maica Domnului (s.n.), care mângâindu-i fratea i-a spus: Te-ai făcut de acum sănătoasă. Păzeşte-te să nu păcătueşti, cercetează mereu biserica şi cuminecă-te!

Cel de al doilea vis a umplut de o şi mai multă credinţă pe femeea, care sculându-se a chemat un preot pentru a o împărtăşi cu Sf. Taine. Azi d-na Şuteu e sănătoasă şi nu mai scapă de mulţimea mare a vizitatorilor cari, curioşi se duc să vadă minunea1.

Involuntar, reporterul surprinde un motor al pelerinajelor: curiozitatea omenească! E dificil de spus dacă fervoarea religioasă este mai puternică. Noi credem că nu!

II. Maglavit, 1935. Costică Călină o visează pe Maica Domnului, care-i indică locul unde se află o cruce, pe care țăranul o caută și o găsește:

Alături de noi stă şi ne ascultă cu multă atenţie un țăran bine făcut, curat îmbrăcat şi cu aer de om inteligent. Preotul (Nicolae  D.  Bobin – n.n.) mi-l arată şi spune:

«Şi lui Costică Călină i s’a întâmplat o minune”».

Fără să se lase mult rugat, Costică începe să ne spună cum înaintea sărbătorilor sfintelor Paşti a visat într’o noapte pe Maica Domnului (s.n.) care i-a spus să se ducă şi să caute sub şopron că va găsi o cruce cu ajutorul careia va învinge toate greutăţile în viaţă.

Multă bază nu a pus pe vis şi nici crucea nu a căutat-o. S’a întâmplat însă, ca la câteva zile să vadă un şobolan scurmând sub şopron. Apropiindu-se de locul acela a văzut că ceva strălucitor de metal eşea cu un capăt din pământ. A scurmat și a găsit o cruce de bronz.

Ne-a arătat-o. Este o cruce nu mai mare de zece centimetri, dar măestrit lucrată.

«Țin la această cruce – îmi spune Costică – mai mult ca la orice și nu a-și da-o pentru nimic în lume. Sunt sigur că ea mă va ajuta în viață»2.

Ca fapt divers, răposatul Dan Corneliu Brăneanu alcătuise un dosar întreg intitulat ”Animale arheolog”. Despre animale care ”găsesc” diverse obiecte cu valoare materială sau spirituală.

III. Jupalnic, 1935. Misa Gorovei o visează pe Maica Domnului și a doua zi îi află chipul în tencuiala camerei:

Femeia Mișa Gorovei din com. Jupalnic (Banat) a povestit consătenilor, că în noaptea de 24 spre 25 August a visat o femeie tânără îmbrăcată în doliu (s.n.). Aceasta i-a spus că e Maica Domnului şi a îndemnat-o să vorbească oamenilor să se pocăiască.

A doua zi dimineaţă, tencuiala de pe perete în locul unde Mișa Gorovei spune că a visat pe Maica Domnlui, era căzută, lăsând urma unui corp feminesc.

În noaptea de 30 August, Maica Domnului i s’ar fi arătat din nou în vis.

Autorităţile şi parohul bisericei din Jupalnic, au întreprins cercetări3.

Satul Jupalnic a căzut pragă amenajării hidroenergetice de la Porțile de Fier, populația fiind strămutată în Orșova Nouă.

Imaginile cu personaje sfinte, ”descoperite” pe cele mai diverse obiecte, au făcut carieră după 1990. Majoritatea, dacă nu toate, pot fi încadrate la pareindolii. Despre una dintre cele mai vechi, dacă nu cumva cea mai veche bizarerie autohtonă de acest tip, vom aminti  în cadrul acestui serial.

Din păcate, presa nu a urmărit în desfășurarea lor evenimentele, astfel că lipsesc date importante, imposibil de recuperat în prezent. La mijloc e o meteahnă a jurnaliștilor, care rar își fac așa cum trebuie meseria.

 

Note: 1*** – ”După patru ani de boală, o femee din Tg.-Mureș se ridică din pat și umblă”, în ”Glasul Bucovinei”, nr. 4385.01.09.1934, pg. 3; 2Constantin Jaleș – ”În satul minunilor, din Dolj”, în ”Curentul”, nr. 2658/30.06.1935, pg. 6; 3*** – ”O femeie din Banat pretnde că a vorbit cu Maica Domnului!”, în ”Opinia”, nr. 8518/04.09.1935, pg. 4.

 

 

 • Apariții. Fecioara Maria și românii (I)
  by
  Fabrica de visuri și iluzii. La simpozionul cu daci desfășurat acum ceva timp la Palatul...
 • Apariții. Fecioara Maria și românii (II)
  by
  Apariția Maicii Domnului la Parepa. Seria de minuni și arătări suprafirești legată de Maria Petre...
 • Apariții. Fecioara Maria și românii (III)
  by
  Maica Domnului la Maglavit. Datorită unor deducții pripite și lipsite de fundament lansate de Dan...
 • Apariții. Fecioara Maria și românii (IV)
  by
  Maica Domnului la Ocnița (DB). În 1939, arătările din comuna Ocnița l-au avut ca protagonist...
 • Apariții. Fecioara Maria și românii (V)
  by
  Maica Domnului la Pețelca (AB). Apariția din 1937 a rămas obscură, cu toate că a...
 • Apariții. Fecioara Maria și românii (VI)
  by
  Maica Domnului la Malu  (GR). Preotul Nicolae Vonica relatează o întâmplare la care a fost...
 • Apariții. Fecioara Maria și românii (VII)
  by
  Maica Domnului la Viziru (BR). În iulie 1936, o apariție a Maicii Domnului împreună cu...
 • Apariții. Fecioara Maria și românii (VIII)
  by
  Vise cu urmări fizice. O specie aparte o reprezintă arătările prin vise. Nu le-am înregistra...
 • Apariții. Fecioara Maria și românii (IX)
  by
  Maica Domnului la Iași. Următorul caz din 1935 este greu de interpretat, deoarece informațiile sunt...
 • Apariții. Fecioara Maria și românii (X)
  by
  Prolog. Această mini-serie* își are originea în afirmațiile lipsite de acoperire - insinuant anticreștine dar...
 • Apariții. Fecioara Maria și românii (XI)
  by
  Individual. Bunea Ioan, specialist de talie comunală în OZN-uri: ”Din păcate fenomenul OZN se bazează...