Paranormal

Prolog. Această mini-serie* își are originea în afirmațiile lipsite de acoperire – insinuant anticreștine dar militant New-Age-iste – ale unui matematician convertit la farfurism aeropurtat. Nu suntem adepții izolațonismului ideatic, ai cenzurii de orice fel, după cum nu suntem nici adepții așa-zisei gândiri pluraliste, poartă a relativizării absolute a adevărului și linie directă spre anarhia socială. Mai degrabă ne regăsim în aventura zidarului Ilie Popa:

 ”Zidarul Ilie Popa din Ocna Sibiului înainte cu doi ani a ajuns la Bucureşti şi era cât pe aici să cadă în mrejea adventiştilor. Era tocmai ziua când se pregătea să primească botezul adventist, care este la fel cu cel baptist. Pe cale însă i s’a arătat o figură în haină albă, ca un înger. Avuse o vedenie. Îngerul îi zise: «Nu te vei boteza, până când nu vei întreba: de ce ei nu fac cruce şi nu pomenesc numele Maicii Domnului?».  

Plin de emoţie a ajuns zidarul la adunare, unde a întrebat pe predicator:

Frate! Înainte de a-mi da binecuvântarea şi a primi botezul, voesc a şti: «De ce nu se face aici sf. cruce, şi de ce nu se pomeneşte numele Maicei Domnului? Voesc să-mi răspundeţi şi apoi primesc botezul». – Dar predicatorul a ezitat puţin, şi apoi a zis:

«La noi nu se face cruce, fiindcă în biblie spune că crucea reprezintă suferinţele Domnului Isus Hristos şi nu trebue să pomenim de ele, iar la partea a doua a întrebării, răspundem că nu pomenim numele Maicei Domnului, întrucât ea a fost o femee ca oricare femee, şi care a născut pe Isus şi nu o recunoaştem ca sfântă».

La auzul acestor cuvinte zidarul Ilie Popa văzu că are a face cu oameni cari batjocuresc pe Maica Domnului, și a plecat de acolo fără a primi botez”.

Reamintim: facem o distincție clară între multitudinea de manifestări reale pusă sub umbrela termenului generic ”O.Z.N.”, persoanele de bună credință care sunt adesea martori involuntari la desfășurarea lor, persoanele și organizațiile care le studiază serios, onest și transparent și acei contabili-povestitori, care le adună și le vectorizează în scopuri proprii, meschine, adesea dublate de afilieri obscure. Zidarul Ilie Popa nu se leapădă de adventiști pentru că-i lipsea trăirea creștină, ci dimpotrivă.

 

*Deocamdată, în cursul elaborării, episoadele for fi numerotate urmând ordinea compunerii lor. Așa se face că ”Prologul” apare de-abia la Episodul X. La final le vom reordona în logica firească a discursului.

 

Notă:1*** – ”Minunea unui zidar care fuge de adventism”, în ”Telegraful român”, nr. 58/20.08.1927, pg. 2. Preluare după ”Biserica și Școala”.

 

 

 • Apariții. Fecioara Maria și românii (I)
  by
  Fabrica de visuri și iluzii. La simpozionul cu daci desfășurat acum ceva timp la Palatul...
 • Apariții. Fecioara Maria și românii (II)
  by
  Apariția Maicii Domnului la Parepa. Seria de minuni și arătări suprafirești legată de Maria Petre...
 • Apariții. Fecioara Maria și românii (III)
  by
  Maica Domnului la Maglavit. Datorită unor deducții pripite și lipsite de fundament lansate de Dan...
 • Apariții. Fecioara Maria și românii (IV)
  by
  Maica Domnului la Ocnița (DB). În 1939, arătările din comuna Ocnița l-au avut ca protagonist...
 • Apariții. Fecioara Maria și românii (V)
  by
  Maica Domnului la Pețelca (AB). Apariția din 1937 a rămas obscură, cu toate că a...
 • Apariții. Fecioara Maria și românii (VI)
  by
  Maica Domnului la Malu  (GR). Preotul Nicolae Vonica relatează o întâmplare la care a fost...
 • Apariții. Fecioara Maria și românii (VII)
  by
  Maica Domnului la Viziru (BR). În iulie 1936, o apariție a Maicii Domnului împreună cu...
 • Apariții. Fecioara Maria și românii (VIII)
  by
  Vise cu urmări fizice. O specie aparte o reprezintă arătările prin vise. Nu le-am înregistra...
 • Apariții. Fecioara Maria și românii (IX)
  by
  Maica Domnului la Iași. Următorul caz din 1935 este greu de interpretat, deoarece informațiile sunt...
 • Apariții. Fecioara Maria și românii (X)
  by
  Prolog. Această mini-serie* își are originea în afirmațiile lipsite de acoperire - insinuant anticreștine dar...
 • Apariții. Fecioara Maria și românii (XI)
  by
  Individual. Bunea Ioan, specialist de talie comunală în OZN-uri: ”Din păcate fenomenul OZN se bazează...