J. B.Bucegi catacombe

În 1927, Ioan G. Popescu, doctor în științe, profesor și TCR-ist, a făcut la Casa Omul ”Mihai Haret” o serie de măsurători ale constantei gravitaţiei universale, prin metoda Bessel (pendul reversibil de reglaj imper­fect):

Chestiunea constantelor geofizice este de importanţă covârşitoare în orice ţară, pentru buna îndrumare a unei cât mai raţionale întrebuinţări a resurselor naturale de cari dispune acea ţară. […]

În scopul contribuţiei la începutul umplerii acestui gol am profitat de vacanţa 1927 spre a întreprinde câteva măsurători ale acestei constante la înălţimea de 2500 m (Vârful Omul). […]

O serie de măsurători făcute In 6 zile consecutive, mi-au dat ca valoare medie a lui g, valoarea 979,25 cm sec. valoare puţin mai mică decât cea teoretică: 979,95 cm sec.

Această valoare medie este însă dată fără corecţiunile datorite dilataţiei. Cu aceste corecţiuni valoarea este probabil şi mai mică şi diferenţa in minus nu se poate explica decât în 2 moduri: ori înălţimea pe care am luat-o drept 2500 m este in realitate mai mare, ori densitatea medie a masivului Bucegilor este mai mică, decât densitatea medie a pământului, ceeace nu mi se pare prea probabil, decât în ipoteza că în sânul masivului s’ar găsi goluri imense1.

Informațiile obținute au fost publicate inițial în ”Buletinul anual al Societăţii române de Fizică”2, și în rezumat în ”Al treilea anuar al Bucegilor”, de unde am citat și noi.

Indiferent de corectitudinea măsurătorilor, sugestia existentei unor ”goluri imense” în Bucegi a fost preluată și rostogolită fără a i se mai chestiona temeiul științific. Evident, nu acesta era scopul respectabilului I.G. Popescu.

(va urma)

 

Note1Ioan G. Popescu – ”Știința în Bucegi”, în ”Al treilea anuar al Bucegilor”, Ed. Secției Alpine a Bucegilor, Sinaia, 1928, pg. 53-55; 2?

 

Episoade I, II, III, V, VI, VII, VIII