J. B.

Într-o însemnare aflată în Arhiva documentară Dan Corneliu Brăneanu, acesta notează o informație obținută de la ing. Vasile Ionescu (†) în februarie 1976:

 

Brăneanu - Însemnarea olografă

Sub masivul Doamnele este o mare grotă săpată de ghețari. Grota (galeria) pleacă dela izvorul văii Cocora. Galeria este îndreptată spre Sud”.

Deși în zona extinsă sunt semnalate1 două dezvoltări subterane (Avenul de sub Babele și Peştera de pe Piciorul Babelor), niciuna nu are galerii pe direcția sud. Ca fapt divers, unii cred că pe aici s-ar intra în universul fantezist al poveștilor lui Radu Cinamar. Mare e Grădina Bucegilor!

Cât despre ”marea grotă” semnalată de ing. Ionescu, rămâne de (re?)descoperit.

(va urma)

 

Episoade I, II, III, IV, V, VI, VIII